Chroniczne bóle karku i kręgosłupa

Chroniczne bóle karku i kręgosłupa najczęściej wynikają ze zmian przeciążeniowych na skutek prowadzonego trybu życia. Mogą powstać w wyniku wykonywania błędnych wzorców ruchowych, które utrwalają się i powodują przeciążenie danych struktur, które skutkują powstawaniem dolegliwości bólowych. U podłoża tych dolegliwości często leży zaburzenie ruchomości karku i kręgosłupa, wyrażające się nadmiernym zakresem ruchu – hypermobilnością lub też jego niedoborem a wręcz zablokowaniem – hypomobilnością.

Często w tym rodzaju zaburzenia wyróżniamy stan ostry oraz niejednokrotnie wieloletni, utajony przewlekły stan zapalny.

W przypadku chronicznych bólów karku i kręgosłupa indywidualnie dobrane techniki  terapii manualnej, kinezyterapii oraz wspomagających zabiegów z zakresu fizykoterapii mogą pomoc w zmniejszeniu częstotliwości występowania stanów zapalnych. W konsekwencji umożliwiają  skutecznie i trwale  zwalczyć dolegliwości bólowe.