Bark zamrożony

Bark zamrożony jest to stan zapalny torebki stawu ramienno-łopatkowego. Powstaje najczęściej w wyniku zaburzenia mięśnia nadgrzbietowego, który jest częścią rotatorów w stawie barkowym.

W zależności od tego, jaka jest przyczyna barku zamrożonego mogą występować różne objawy. Z początku schorzeniu towarzyszy przede wszystkim narastające ograniczenie sprawności ruchowej oraz sztywnienie ramienia. W wyniku tego zmniejsza się zakres ruchomości odwodzenia barku co powoduje ustawienie ręki w pozycji przykurczonej i nie przemija nawet po ustaniu stanu zapalnego. Dolegliwości bólowe mogą występować także w nocy i uniemożliwiać spanie na zajętym barku.

Najlepsze efekty rehabilitacji barku zamrożonego osiąga się dzięki kombinacji terapii manualnej oraz metod fizykoterapeutycznych a zwłaszcza fali uderzeniowej. Rehabilitacja w początkowej fazie ma na celu złagodzenie bólu i wzmocnienie mięśni które nie są uszkodzone, odciążając tym samym tkanki, które uległy uszkodzeniu. Kolejnym etapem są ćwiczenia czynne i stopniowe zwiększanie obciążenia mięśni, które w konsekwencji pozwalają powrócić do normalnej sprawności, zajęć codziennych czy też sportu.