FIZYKOTERAPIA

Zabiegi fizykoterapeutyczne mogą być stosowane, jako uzupełniająca forma terapii manualnej i rehabilitacji ortopedycznej.

Fizykoterapia ma za zadanie działać  wspomagająco w leczeniu urazów co w konsekwencji pozwala zmniejszyć ból, obrzęki oraz stany zapalne.

Fizykoterapia wykorzystuje bodźce fizyczne. Rozróżniamy zabiegi takie jak:

ELEKTROTERAPIA wykorzystuje lecznicze  działanie różnego rodzaju prądów. Głównym jej celem jest łagodzenie dolegliwości bólowych. Swoje zastosowanie znajduje również w przypadkach zmniejszenia lub zwiększenia napięcia mięśniowego oraz poprawy stymulacji tkankowej. Zabiegi przy użyciu prądów sprzyjają przygotowaniu do dalszych etapów rehabilitacji przez pobudzenie mięśniowe oraz przerwanie mechanizmów ,,błędnego koła bólowego”. Najczęściej stosowane rodzaje elektroterapii to:

  • prądy Tens
  • prądy diodynamiczne
  • prądy interferencyjne
  • elektrostymulacja
  • prądy Träberta
  • galwanizacja
  • jonoforeza

ZIMNOLECZNICTWO może mieć zastosowanie miejscowe lub całkowite. Zależne jest to od rodzaju występującego schorzenia lub efektu jaki chcemy osiągnąć stosując zabiegi schładzające. Zimno stosowane w celach leczniczych prowadzi do obniżenia napięcia mięśniowego, uśmierzenia bólu oraz zmniejszenia pobudliwości włókien nerwowych, likwidacji stanów zapalnych, obrzęków oraz polepszenia ruchomości w stawach oraz pobudzenia obwodowych nerwów czuciowych, ruchowych oraz napięcia mięśniowego w przypadku krótkotrwałych zabiegów. Najczęściej stosowany rodzaj zimnolecznictwa to krioterapia miejscowa.

CIEPŁOLECZNICTWO jako jedna z form termoterapii dzielona jest na zabiegi miejscowe i ogólne, polegające na przekazywaniu energii cieplnej w sposób przenoszenia, przewodzenia lub promieniowania. Zastosowanie terapii miejscowej prowadzi do poprawy ukrwienia oraz zwiększenia trofiki tkanek, obniżania napięcie mięśniowe, działa przeciwbólowo oraz zwiększa lepkość mazi stawowej. Najczęściej stosowany rodzaj ciepłolecznictwa to naświetlanie promieniowaniem podczerwonym przy wykorzystaniu lampy Solux.

SONOTERAPIA zwana również ultradźwiękami wykorzystuje działanie lecznicze drgań mechanicznych wywoływanych na tkanki. Częstotliwość powstałych drgań znajduje się powyżej słyszalności dla ludzkiego ucha, wynosząc 20 000 Hz.
W celach leczniczych wykorzystuje się częstotliwości 800, 1200, 2400 kHz. Jednym z najważniejszych efektów wywoływanych przez ultradźwięki oprócz powstających na tkankę drgań, jest wytwarzane na nią ciśnienie nazywane mikromasażem tkanek. Ultradźwięki wywołują także efekt cieplny – największy w tkankach nerwowych i w miejscach zmian struktur tkankowych.

POLE MAGNETYCZNE zwane także magnetoterapią to zabieg z zastosowaniem wolno zmiennego pola magnetycznego o częstotliwości 0-50 Hz, którego natężenie nie przekracza 10 mT. Charakterystyczne dla pola magnetycznego jest to, że przenika do wszystkich tkanek strukturalnych ustroju, niezależnie od miejsca i głębokości ich położenia. Zabieg wpływa na pobudzenie krążenia obwodowego krwi (przyspiesza rozwój krążenia obocznego w uszkodzonej tkance), skraca czas gojenia zmian troficznych na skórze i wpływa na procesy oddychania komórkowego. W przypadku utrudnionego zrostu kostnego działa korzystnie na powstanie kostniny, a także na resorpcję obrzęków i krwiaków. Powoduje reakcje biochemiczne oraz reakcje przebiegające z udziałem hormonów i enzymów. Działa przeciwzapalnie oraz przeciwbólowo.

LASEROTERAPIA polega na wzbudzeniu fotonu, emitującego energię w na poziomie atomu, przemieszczając elektrony na jego orbitach. Zjawisko to nazwane zostało pompowaniem optycznym. W zakresie terapeutycznym wyróżniamy trzy rodzaje laserów. Są to: Power laser o wysokiej emisji promieniowania wykorzystywany w zabiegach chirurgicznych, MID laser – średniej emisji oraz soft laser o niskiej emisji. Biostymulacja nisko energetycznego promieniowania laserowego wpływa na poprawę ukrwienia i odżywienia tkanek, pobudza regenerację komórek, naczyń krwionośnych i syntezy białek. Procesy gojenia ulegają przyspieszeniu. Pole magnetyczne działa przeciwbólowo i przeciwzapalnie. Swoje zastosowanie znajduje również w chorobach zwyrodnieniowych, zespołach bólowych kręgosłupa lędźwiowego, przeciążeniach oraz w przypadku przewlekłych stanów zapalnych tkanek miękkich.

TERAPIA FALĄ UDERZENIOWĄ SWT (Shock Wave Theraphy) jest nowoczesną, wysoce efektywną metodą leczenia. Wykorzystywana jest głównie w zwalczaniu bólu w układach mięśniowo-szkieletowych. Terapia falą uderzeniową jest nieinwazyjna i bezbolesna. Przyspiesza proces zdrowienia poprzez stymulację metabolizmu i pobudzenie cyrkulacji krwi, rozpuszczenie zwapniałych fibroblastów, zwiększenie produkcji kolagenu oraz zmniejszenie napięcia mięśni. Uszkodzona tkanka stopniowo regeneruje się i wspomaga proces leczenia w obszarze poddanym terapii.

Planowanie postępowania fizykoterapeutycznego stanowi integralną część fizjoterapii. Powinno realizować cel skierowania do rehabilitacji i być z nim zgodne.

W PRZYPADKU CHĘCI SKORZYSTANIA Z DOSTĘPNYCH ZABIEGÓW ZALICZAJĄCYCH SIĘ DO FIZYKOTERAPII WYMAGANE JEST SKIEROWANIE OD LEKARZA.