PIERWSZA WIZYTA

W swej pracy stawiam na wzorce i standardy fizjoterapii obowiązujące na świecie. Dziś wiemy, że tylko wczesna rehabilitacja może zapewnić choremu zadowalający efekt i przyspieszyć powrót do normalnego funkcjonowania oraz pracy.

W momencie pierwszego kontaktu, pacjent pytany jest o rodzaj problemu i w zależności od potrzeby kierowany do lekarza w celu wykluczenia możliwych przeciwwskazań do rehabilitacji.

W przypadku braku przeciwwskazań rozpoczynamy fizjoterapię, która jest dostosowana do indywidualnych potrzeb chorego.

Przebieg pierwszej wizyty:
1. Wywiad,
2. badanie,
3. plan fizjoterapii,
4. zalecenia,
5. ustalenie częstotliwości spotkań.

Na pierwszą wizytę należy przygotować posiadaną dokumentację medyczną, w tym:
1. Zapis rezonansu magnetycznego (MRI) wraz z płytą,
2. zapis tomografii komputerowej (TK),
3. wyniki badania USG,
4. karty choroby,
5. wypisy ze szpitala,
6. wyniki badań laboratoryjnych i innych, które wspomogą postawienia wstępnej diagnozy i wykluczenia ewentualnych przeciwwskazań do dalszej terapii.

W toku terapii fizjoterapeuta pozostaje w stałym kontakcie z lekarzami, konsultując stan Pacjenta.