Zaburzenia zmysłu równowagi i zawroty głowy

Zaburzenia równowagi i towarzyszące im zawroty głowy w większości przypadków mają charakter subiektywny i bywają opisywane przez pacjentów w bardzo zróżnicowany sposób. Mogą być spowodowane dysfunkcją jednego z elementów układu zapewniającego nam równowagę do których należą: błędnik, nerwy i jądra przedsionkowe oraz zespoły ośrodków połączeń między nimi w móżdżku a także narząd wzroku oraz propriocepcja (informacje z różnych receptorów przekazywane są do ośrodków w centralnym układzie nerwowym, gdzie dokonywa jest analiza informacji, które generowane są do efektorów takich jak mięśnie szkieletowe oraz nerwy okoruchowe, wpływając na ich czynność w taki sposób aby był możliwe zachowanie równowagi przy zmianach pozycji oraz umożliwić stabilizację spojrzenia).

Zaburzenia równowagi najczęściej objawiają się utrudnieniem w zmianie pozycji, częstymi upadkami, trudnością w utrzymaniu prawidłowego ułożenia głowy, nudnościami oraz zaburzeniem koordynacji ruchowej.

Ustalenie przyczyn w zaburzeniach równowagi, rodzaju i przebiegu chorób współistniejących jest kluczowe dla zaplanowania i wprowadzenia odpowiedniej rehabilitacji.

Rehabilitacja w zaburzeniach układu równowagi jest częścią całego leczenia, którego celem jest zredukowanie kompensacji nabytych na poziomie centralnego układu nerwowego oraz kompensacji wynikających z nieprawidłowego napięcia układu mięśniowego, więzadłowego oraz zablokowań stawowych.