Kinezytepia

Kinezyterapia czyli leczenie ruchem ma na celu usprawnienie funkcji narządów lub utrwalenie efektów uzyskanych podczas terapii manualnej. Podczas kinezyterapii stosowanych jest wiele metod rehabilitacyjnych opierających swoje działanie na pobudzaniu układu mięśniowo – szkieletowego oraz nerwowego w celu przywrócenia im sprawności.

Ćwiczenia wykonywane podczas kinezyterapii można podzielić na ogóle oraz miejscowe, natomiast sposób ich wykonania na: czynne – wykonywane przez pacjenta, bierne – wykonywane przez fizjoterapeutę, specjalne – łączące elementy ćwiczeń czynnych i biernych oraz wymagające specjalnego prowadzenia.
W zakres kinezyterapii wchodzi także gimnastyka wyrównawcza i korekcyjna.

Do zadan kinezyterapii należy przywrócenie pełnej sprawności ruchowej – jeśli to tylko możliwe w danej jednostce chorobowej lub w przypadku schorzeń przewlekłych i dysfuncji przywrócenie maksymalnej sprawności.