Skręcenia, zwichnięcia, złamania

Ból jest nieuniknionym następstwem urazu. Jego natężenie zależy od rozległości i ciężkości urazu oraz jego lokalizacji.

Rozróżniamy następujące rodzaje urazów kończyn:

SKRĘCENIE czyli naciągnięcie lub naderwanie aparatu więzadłowo – torebkowego stawu. Przyczyną skręcenia jest przekroczenie fizjologicznego ruchu w stawie, które można podzielić na 3 stopnie:

  1. naciągnięcie struktur okołostawowych
  2. naderwanie struktur okołostawowych: mięśnie, torebka stawowa, więzadła
  3. zerwanie struktur okołostawowych

ZWICHNIĘCIE czyli przemieszczenie jednej powierzchni stawowej w stosunku do drugiej.

ZŁAMANIE czyli przerwanie ciągłości kości

Bóle pourazowe powstałe w wyniku skręcenia, zwichnięcia czy złamania są to objawy bólowe wynikające z uszkodzenia tkanek na skutek urazu.

W większości przypadków prawidłowo prowadzone postępowanie przeciwbólowe oraz proces naturalnego zdrowienia sprawiają, że ostry ból zwykle zanika po upływie kilku bądź kilkunastu dni. Niestety w przypadku nieskutecznej terapii przeciwbólowej utrzymujący się ostry ból powoduje narastanie zmian patofizjologicznych i ostra postać bólu może się przekształcić w przewlekły zespół bólowy.

Terapia manualna stosowana w przypadku bólu pourazowego powstałego powstałe w wyniku skręcenia, zwichnięcia czy złamania ma za zadanie zmniejszenie dolegliwości bólowych, usuwanie zaburzonych wzorców ruchowych oraz cofnięcie podstawy patologicznych kompensacji jakie nastąpiły w wyniku urazu.